Amadeusz Sejud

radca prawny

Doradzam właścicielom firm w zakresie prawa spółek, a także dostarczam usługi prawne dla ich biznesu...
[Więcej >>>]

Wybierz formę działalności dla swojej firmy

Komandytariusz

Amadeusz Sejud24 października 2019Komentarze (0)

Komandytariusz

 

Chcesz mieć kontrolę nad swoją firmą? Komandytariusz posiada szereg uprawnień pozwalających mu wpływać na zarządzanie spółką i sprawowanie kontroli nad jej działalnością. Dowiedz się, jakie prawa i obowiązki ma komandytariusz i jak może je regulować!

 

Komandytariusz, a komplementariusz

W modelowym układzie w spółce z o.o. sp.k., komandytariuszami najczęściej są wspólnicy-osoby fizyczne, będący „właścicielami” firmy. Rolę komplementariusza obejmuje natomiast spółka z o.o., utworzona w celu ochrony majątków osobistych „wspólników właścicieli”.

Niezależnie od tego, czy „wspólnicy-właściciele” zasiadają w zarządzie spółki z o.o., będącej komplementariuszem, czy oddali zarządzanie firmą menadżerom, mają jako komandytariusze swoje odrębne prawa i obowiązki.

 

Czy komandytariusz może prowadzić sprawy spółki?

Prowadzenie spraw spółki związane jest z podejmowaniem mniej lub bardziej strategicznych dla firmy decyzji.

O ile reprezentowanie spółki dotyczy działania na zewnątrz, np. poprzez uprawnienie do zawarcia w imieniu spółki umowy z innym podmiotem, chociażby umowy sprzedaży nieruchomości, o tyle prowadzenie spraw spółki sprowadza się do działań wewnątrz spółki i obejmuje samo podjęcie decyzji o sprzedaży tej nieruchomości.

Kodeks spółek handlowych zasadniczo powierza prowadzenie spraw spółki komplementariuszom. W konstrukcji spółki z o.o. spółki komandytowej, prawa i obowiązki w tym zakresie wykonywać będzie zatem spółka z o.o. Czy dotyczy to wszystkich decyzji?

 

Czynności nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności

Każdy komplementariusz uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia spraw spółki, które nie przekraczają tzw. zakresu zwykłych czynności spółki.

To czy dana czynności należy do zakresu zwykłych czynności, czy nie, zależy od danego przypadku. Przykładowo, dla spółki zajmującej się wynajmem nieruchomości lub sprzedażą samochodów, zawarcie takiej umowy będzie zazwyczaj stanowiło czynność zwykłego zarządu. Dla firm, które nie zajmują się tymi czynnościami na co dzień, przeważnie będą to działania przekraczające zakres zwykłych czynności.

Co istotne, pozostali wspólnicy uprawnieni do prowadzenia spraw spółki, mogą sprzeciwić się czynności wspólnika, nawet jeżeli nie przekracza ona zakresu zwykłych czynności. Taki sprzeciw spowoduje konieczność podjęcia wspólnej uchwały przez wszystkich wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki.

Jak widać, posiadanie uprawnienia do prowadzenia spraw spółki jest istotne – daje możliwość decydowania w wielu sprawach, ale również przeciwstawiania się nawet tym czynnościom, które wchodzą w zakres tzw. zwykłych czynności.

 

Czy komandytariuszowi można powierzyć prawo prowadzenia spraw spółki?

Wspólnicy mogą powierzyć prawo i obowiązek prowadzenie spraw spółki również komandytariuszowi. Jest to jednak rozwiązanie rzadko spotykane – jeżeli komandytariusz zasiada w zarządzie spółki z o.o. będącej komplementariuszem, to posiada wpływ na prowadzenie spraw spółki jako członek zarządu. Jeżeli powołał do zarządu spółki z o.o. zewnętrznych menadżerów, to z założenia zrobił to, aby nie wykonywać tych obowiązków samemu.

Komandytariusz, nawet jeżeli nie posiada uprawnienia do prowadzenia spraw spółki, ma jednak bardzo istotny wpływ na podejmowanie decyzji w sprawach, które przekraczają zakres zwykłych czynności.

 

Czynności przekraczające zakres zwykłych czynności

Jeżeli wspólnicy nie zadecydują inaczej w umowie spółki, to wszystkie czynności przekraczające zakres zwykłych czynności będą wymagały jednomyślności wszystkich wspólników – zarówno komandytariuszy, jak i komplementariuszy.

Wspólnicy mogą określić, że wszystkie lub niektóre czynności przekraczające zakres zwykłych czynności komplementariusze mogą podejmować samodzielnie. Ten zakres, często wymaga doprecyzowania. Często komandytariusze nie chcę uczestniczyć w niektórych decyzjach, nawet takich, które przekraczają zakres zwykłych czynności. Jeżeli jednak nie zamieszczą takich postanowień w umowie spółki, wszystkie czynności przekraczające zakres zwykłych czynności będą wymagały zgody komandytariuszy.

 

Reprezentowanie spółki przez komandytariusza

Prawo do reprezentowania spółki kodeks spółek handlowych, również powierza komplementariuszom. W tym jednak zakresie, nie ma możliwości wprowadzenia odmiennych postanowień w umowie spółki.

Komandytariusz może reprezentować spółkę komandytową wyłącznie jako pełnomocnik lub prokurent. To może dawać komandytariuszowi możliwość – w zależności od treści umocowania – do reprezentowania spółki samodzielnie, niemal we wszystkich sprawach.

 

Prawo kontroli spółki

Komandytariusz posiada również istotne uprawnienia w zakresie kontroli działalności spółki. Jako – z założenia – inwestor pasywny, komandytariusz może domagać się wglądu do ksiąg i dokumentów spółki oraz wydania odpisu rocznego sprawozdania finansowego.

Uprawnienie komandytariusza w tym zakresie nie może być wyłączone umową spółki i może być dochodzone sądownie.

 

Przeczytaj również:

 

Podsumowanie:

  • Zgoda komandytariusza wymagana jest do wszystkich czynności przekraczających zakres zwykłych czynności, jeżeli wspólnicy nie postanowią inaczej w umowie spółki.
  • Komandytariusz może otrzymać uprawnienie do prowadzenia spraw spółki, ale jest to rzadko spotykane rozwiązanie.
  • Komandytariusz może reprezentować spółkę komandytową wyłącznie jako pełnomocnik lub prokurent.
  • Istotnym uprawnieniem komandytariusza jest prawo kontroli spółki – prawa tego nie można wyłączyć i można dochodzić sądownie.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (12) 307 09 80e-mail: amadeusz.sejud@ksbclegal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KSBC Legal Kancelaria Radcy Prawnego Amadeusz Sejud Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KSBC Legal Kancelaria Radcy Prawnego Amadeusz Sejud z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem amadeusz.sejud@ksbclegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: